U periodu od 16 godina stekli smo veliko radno iskustvo kao nadzor u kome smo iz godine u godinu sve uspešniji.

Tokom dugogodišnjeg rada obavljali smo nadzor nad izgradnjom stambeno poslovnih objekata, rekonstrukcijom objekata javne namene ( osnovne škole, specijalna bolnica Banja Koviljača, Domovi zdravlja, itd. )

Naše usluge građevinskog nadzora uključuju:

  • Nadzor nad projektovanjem
  • Nadzor lokacije u skladu sa tehničkim i građevinskim zakonskim zahtevima
  • Kontinuirani nadzor građevinskih radova ( kvalitet, raspored, i budžet )
  • Kontrolu i overu količina izvedenih radova ( overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija… )
  • Davanje potrebnih uputstava Izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja od gradnje ili od tehničke dokumentacije
  • Obezbeđivanje adekvatnog personala sa licencama
  • Priprema plana preventivnih mera BZR za fazu projektovanja
  • Priprema plana preventivnih mera BZR za fazu izvođenja radova
  • Usluge koordinatora bezbednosti na radu za fazu projektovanja
  • Usluge koordinatora bezbednosti na radu za fazu izvođenja