ČLANOVI NAŠEG TIMA

Željko Maletić

Direktor

Bojana Vidić

poslovni sekretar

Aleksandar Milosavljević

Glavni inženjer

Miloš Vulić

Miloš Vulić

Executive director

Andrew Sunshine

Andrew Sunshine

Tax Consultant

Samu Kobayashi

Samu Kobayashi

Chief engineer

Andrew Weak

Andrew Weak

Chief engineer

Sam Zayne

Sam Zayne

Chief engineer

Andrew Sunshine

Andrew Sunshine

Tax Consultant

Samu Kobayashi

Samu Kobayashi

Chief engineer

Andrew Weak

Andrew Weak

Chief engineer

Sam Zayne

Sam Zayne

Chief engineer