Pin Centar Vam nudi sve usluge od kompletne montaže liftova, remonta, do njihovog održavanja i servisiranja u stambenim, poslovnim i javnim objektima. Naša kompanija poseduje neophodnu opremu i materijale koji nam omogućuju brzu montažu i eksterijera i enterijera liftova. Svi elementi koje naša kompanija ugrađuje u sistem liftova dolaze sa odgovarajućim sertifikatima koji garantuju dugotrajnost, bezbednost i pouzdanost konstrukcije.

Kroz saradnju sa našom kompanijom možete ostvariti različite pogodnosti putem ugovora o dugoročnoj saradnji na servisiranju i remontu starih liftova ili održavanju liftova montiranih po našem projektu. Obučeni smo za kompleksne poslove ugradnje liftova na višespratnim poslovnim, stambenim, trgovinskim ili turističkim kompleksima.

Pri projektovanju i montaži novih i remontu postojećih liftova, fokusiramo se na podizanje nivoa bezbednosti, optimizaciji svih performansi, kao i skraćivanju vremena čekanja putnika. U skladu sa željama investitora i potrebama korisnika objekta, možemo obratiti i dodatnu na pažnju na racionalizaciju energetskog utroška sistema ili povećanje njegove nosivosti. Naši projektanti i izvođači Vam stoje na raspolaganju za sve dodatne savete i predloge koji se tiču odabira idealnog tipa sistema za Vaše potrebe.