Kompanija Pin Centar svojim klijentima nudi usluge montaže sistema ventilacije i klimatizacije,  održavanja postojećih HVAC sistema i rashladnih postrojenja. Takođe, naš stručni tim može da obavi i sve potrebne poslove na održavanju merne i regulacione tehnike kao i filtriranja sistema za klimatizaciju i ventilaciju objekata. U saradnji sa nama, brzo i lako možete doći do novog HVAC sistema, ili izvršiti remont postojećeg, sve u skladu sa najstrožim standardima kvaliteta.

Naš tim poseduje stručnost, savremenu opremu, disciplinu i odgovornost u radu, kao i veliko iskustvo na poslovima instaliranja ventilacije i klimatizacije na industrijskim, uslužnim, poslovnim i javnim objektima. Bez obzira na kompleksnost zadatka, naši projektanti, izvođači i stručnjaci za nadzor radova će Vam rado pomoći da u najkraćem mogućem roku dođete do efikasnog, bezbednog i pouzdanog HVAC sistema na svojoj stambenoj zgradi, industrijskom pogonu, trgovačkom centru ili magacinu. Takođe, naša kompanija Vam stoji na raspolaganju za sve detaljne konsultacije koje bi prethodile izradi novog projekta ili otpočinjanju radova na rekonstrukciji HVAC sistema.