Pin Centar Vam stoji na raspolaganju za sve vrste izvođačkih radova na planu vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Brzo i pouzdano obavljamo sve usluge od uvođenja vode u nove objekte do rekonstrukcije starih vodovodnih instalacija. U skladu sa Vašim potrebama i planovima vršimo preciznu procenu trajanja i troškova radova.

Sve pomenute instalacije ugrađujemo u skladnu sa najvišim svetskim standardima i uz poštovanje propisa, specifikacija i bezbednosnih normi. Takođe, obezbeđujemo stručni nadzor radova na terenu i temeljno testiranje finalnog rezultata.

Usluge naše kompanije u pomenutom sektoru uključuju: mašinske iskope, priključivanje na postojeću vodovodnu liniju i kanalizacionu mrežu, spoljašnje instalacije, instalaciju novih vodovodnih i kanalizacionih cevi u objektu, kao i renovaciju i unapređivanje postojećih hidrantskih mreža. Koristimo savremenu opremu i moderne i izdržljive materijale otporne na spoljašnje uticaje.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i ekspertizi u pomenutim delatnostima garantujemo visok kvalitet uz racionalizaciju troškova i ukupnog vremena trajanja radova. Takođe, u fazi izvođenja radova na terenu, naš tim je uvek dostupan investitoru za informacije o toku radova, kao i za dodatne konsultacije.