Pri projektovanju odgovarajućeg ventilacionog sistema ili klimatizacije naš stručni tim izrađuje rešenje u skladu pre svega sa veličinom i namenom objekta. Naravno, pored pomenuta dva ključna faktora, projektanti moraju da analiziraju i druge propratne faktore kao što su: lokacija, klimatski uslovi područja, bezbednost datog i okolnih objekata, kao i dizajn eksterijera i enterijera.

Pored toga, postoje različiti ventilacioni sistemi koji nisu prikladni za poslovne objekte svih namena. Naime, određeni sistemi funkcionišu po principu filtracije izvučenog vazduha, dok drugi uvlače vazduh spolja. S tim u vezi, određeni proizvodni pogoni zahtevaju drugačije ventilaciono rešenje od manjih objekata iz oblasti uslužne delatnosti. Naravno, naš tim je spreman da Vam u kratkom roku ponudi rešenje za svaki tip objekata koji biste želeli da unapredite na ovaj način.

Kompanija Pin Centar Vam na ovom planu nudi mogućnost projektovanja i ugradnje split i multisplit klimatskih sistema, kao i Variable Refrigerant Flow (VRF) klimatskog sistema. Naš VRF klimatski sistem se projektuje na takav način da idealno preraspodeljuje potrebnu količinu radnog fluida u svakoj unutrašnjoj jedinici objekta. Površina celukupnog objekta u kojem se projektuje VRF sistem ne utiče na efikasnost ovog klimatskog sistema. Iz pomenutih razloga, VRF sistem se pokazao kao idealan za velike stambene komplekse.

Pored rešavanja pitanja ventilacije i klimatizacije u stambenim objektima naša kompanija nudi i najmodernija rešenja za zahtevne poslovne objekte poput hala, magacina, garaža, sušara, i restorana. Naš stručni tip raspolaže velikim iskustvom u planiranju i ugradnji klima komora, toplotnih pumpi, kanalskih ventilatora, rekuperatora, kao i aksijalnih, centrifugalnih i krovnih ventilatora. Naravno, svaki objekat u odnosu na svoju namenu, lokaciju i veličinu zahteva jedinstveno rešenje, a naša kompanija je spremna da odgovori na sve zahteve svojih cenjenih klijenata.

 

Stambeni objekti

Ventilacija se po pravilu projektuje u prostorijama stambenih jedinica u kojima nema pristupa spoljnom vazduhu odnosno prirodnom osvetljenju. Međutim, neke prostorije mogu zbog svoje površine ili namene da zahtevaju dodatnu ventilaciju čak i u slučajevima kada je njihovo provetravanje moguće. Tačno mesto ventilacionog otvora se planira u zavisnosti od položaja date jedinice u odnosu na celokupni objekat. Površina i položaj stambene jedinice zajedno sa tipom izolacije objekta određuju način projektovanja klimatizacije.

 

Mali i srednji poslovni objekti

Projektovanje ventilacije i klimatizacije u poslovnim jedinicama male i srednje veličine se često izvodi po sličnom metodu kao i u slučaju stambenih jedinica. Naravno, određene delatnosti zahtevaju sasvim drugačiji princip projektovanja, pre svega, ventilacionog sistema. Svi poslovni prostori u kojima se obavljaju delatnosti koje uključuju: učestalu upotrebu različitih hemijskih sredstava, visoku frenkvenciju posetilaca, upotrebu zapaljivih sredstava, ili zahtevaju posebne sanitarne uslove, iziskuju kompeksniji projekat ventilacionog sistema.

 

Veliki poslovni objekti

Kada su u pitanju poslovni objekti velikih površina, projektovanje ventilacije se vrši u odnosu na na broj, površinu i namenu zasebnih poslovnih jedinica. Ukoliko različite jedinice imaju različitu namenu, postoji mogućnost da je nužno kombinovanje različitih metoda ventilacije. Takođe, projektant mora obratiti pažnju na eventualne prostorije za pušače, jer ovakve prostorije zahtevaju poseban ili dodatan sistem za ventilaciju.

 

Veliki poslovni objekti iz sektora uslužnih delatnosti

U slučaju da želite da projektujete efikasan sistem za ventilaciju i klimatizaciju lokala velike kvadrature, poželjno je da osnovne podatke o svojoj delatnosti detaljno predočite projektantu. Naime, neki od podataka koji su ključni za planiranje dobre ventilacije kafića ili restorana uključuju: maksimalni kapacitet lokala, upotrebu i lokaciju pećnica i roštilja, površinu pušačkih zona, radno vreme prostora, broj i položaj sanitarnih jedinica, i učestalost upotrebe hemijskih sredstava za čišćenje. Iz pomenutih razloga, kada su u pitanju prostori ovakvog obima i namene, važno je osloniti se na iskusnog projektanta.

 

Poslovni objekti sa velikom frekvencijom posetilaca

Projektovanje efikasnog sistema ventilacije u poslovnim objektima velikih površina sa više zasebnih poslovnih jedinica zahteva stručnost, iskustvo i povštovanje međunarodnih standarda u izradi plana. Ukoliko Vam je potreban projekat ventilacije i klimatizacije za poslovni kompleks ili komleks sa mešovitim namenama, stručnjaci kompanije Pin Centar su uvek spremni da Vam brzo izađu u susret.

Objekti poput tržnih centara i turističkih ili rekreativnih kompleksa zahtevaju posebnu pažnju kada je u pitanju planiranje i izrada efikasne klimatizacije i ventilacije. Naši projektanti poseduju veliko iskustvo u planiranju ventilacionih sistema za objekte velikih površina i posebnih namena i rado će u najkraćem mogućem roku sprovesti u delo sve Vaše ambiciozne vizije.

 

Industrijski kompleksi, hale i magacini sa posebnim sistemima ventilacije i klimatizacije

Kada je u pitanju izrada i planiranje ventilacije za industrijske komplekse ili objekte poput sušara, bezbednost je na prvom mestu. Projektant u pomenutim slučajevima uzima u obzir kapacitet objekta, tip proizvodnje, tip robe, poželjni stepen prisustva vlage, prisustvo opasnih, odnosno zapaljivih i toksičnih gasova i supstanci.

Ukoliko Vam je potrebno planiranje ventilacionog sistema za proizvodni pogon ili sušaru, obavezno našim projektantima predočite sve relevantne detalje vezane za svoju delatnost kako bi stručnjaci Pin Centra mogli da kreiraju idealan sistem za potrebe Vašeg poslovnog objekta.

Zadatak dobro projektovanog ventilacionog sistema i sistema klimatizacije jeste da na bezbedan, brz i efikasan način svim korisnicima datog prostora obezbedi pristup svežem vazduhu sa zadovoljavajućim nivoom vlažnosti i odsustvom neprijatnih mirisa. Takođe, pri projektovanju ovih sistema za proizvodne komplekse i hale za skladištenje moraju biti zadovoljeni svi standardi koji garantuju bezbednu proizvodnju i očuvanje kvaliteta određenih proizvoda.

Pored toga, uspešno projektovana ventilacija i klimatizacija ne narušava estetsku vrednost objekta na kojem je instalirana, kao ni obližnjih struktura. Možete biti uvereni da će Pin Centar Vam ispuniti sve pomenute standarde, baš kao i Vaše zahteve.