Pored projektovanja u sferi arhitekture, hidrotehničkih, elektroenergetskih, termotehničkih, signalnih i telekomunakacionih instalacija, naša kompanija Pin Centar poseduje i ogromno iskustvo u projektovanju mašinskih instalacija. Nudimo usluge izrade svih vrsta projekata liftova, od idejnih, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje, do projekata izvedenog stanja.

Naš tim poseduje iskustvo u projektovanju liftova za stambene, poslovne, objekte sa mešovitom namenom kao i javne objekte. Stručno osoblje Pin Centra Vam stoji na raspolaganju za sve konsultacije u vezi sa izradom projekata izgradnje ili rekonstrukcije putničkih ili teretnih liftova. Spremni smo da odgovorimo na sve kompleksne zahteve klijenata kada je u pitanju planiranje, montaža, remont ili rekonstrukcija liftova za objekte i komplekse različitih namena.

 

Nosivost i vreme čekanja

Pre nego što se pristupi izradi projekta za lift, ili više liftova u jednom objektu, projektanti zajedno sa upravljačem objekta razmatraju sve relevantne podatke o datom objektu kao što su namena i kapacitet. Lift se može projektovati sa različitim stepenom maksimalne nosivosti, kao i sa različitom brzinom kretanja. Iz tih razloga, veoma je važno da kao klijent objasnite projektantima svoje preferencije.

Naime, projektant se može u odnosu na Vaše želje više fokusirati na faktor brzine kretanja. Za određene tipove objekata poželjno je smanjiti vreme čekanja putnika lifta, dok je za drugi tip objekta nosivost značajniji faktor od vremena čekanja. Dakle, liftovi za hotel se mogu projektovati sa akcentom na jedan tip performansi, dok se liftovi za garaže, tržne centre ili bolnice mogu projektovati sa akcentovanjem druge vrste performansi.

Takođe, očekivana frekventnost upotrebe lifta kao i očekivan prosečni broj putnika pri jednom korišćenju su važni faktori koji utiču na način projektovanja lifta. Pored toga, u pojedinim poslovnim objektima mogu se projektovati liftovi sa mešovitom namenom odnosno i putnički i teretni.  U odnosu na želje investitora i potrebe objekta, liftovi se mogu projektovati i sa dva ulaza, odnosno izlaza, kako bi se olakšao protok robe i putnika.

 

Ušteda energije

Pri dizajniranju lifta projektant može usmeriti svoj fokus na aspekt energetske štedljivosti celog sistema. Ovakva pogodnost se često postiže nauštrb nekog drugog aspekta kao što je, recimo, nosivost. Međutim, koncentrisanje na pomenutu pogodnost je preporučljivo za tipove objekata koji ne zahtevaju učestalo korišćenje lifta i čiji korisnici ne nameću veliko opterećenje na sistem. Takođe, investitori bi trebalo da imaju na umu da liftovi koji se često koriste zahtevaju i češće održavanje. Iz tih razloga dugoročni ugovori koji uključuju projektovanje, izvođenje i održavanje smanjuju obim posla upravljača zgrade.

 

Sistemi sa više zona

Kada je reč o projektovanju liftova za objekte sa velikim brojem spratova, sve pomenute pogodnosti i performanse sistema se mogu unaprediti projektovanjem više liftova koji operišu u zasebnim zonama. Na taj način, u višespratinim hotelima ili stambenim soliterima se može smanjiti vreme čekanja putnika, unaprediti stepen bezbednosti, povećati nosivost, ali i značajno smanjiti finansijski troškovi. Na taj način, nezavisni sistemi liftova mogu da zajedno pokriju sve potrebe korisnika višespratnog objekta sa visokim stepenom efikasnosti.

 

Bezbednost i lako korišćenje

Naravno, jedan od najvažnijih aspekata liftova, pored dobrih performansi, jeste i stepen bezbednosti. Našoj kompaniji su dostupne najsavremenije tehnologije za dizajniranje odgovarajućih senzora koji brinu o bezbednosti putnika i robe. Pored toga, važno je dizajnirati lift tako da bude lak za korišćenje. Poželjno je i da sam investitor učestvuje pri odabiru odgovarajućeg metoda za upravljanje komandama lifta.

 

Estetika

Celokupni dizajn lifta ili sistema liftova mora da bude u harmoniji sa dizajnom enterijera i eksterijera objekta. Pažljivo i precizno projektovan lift može da doprinese i estetskoj vrednosti objekta, pored podrazumevanog podizanja nivoa funkcionalnosti. U skladu sa tim, stručnjaci u Pin Centru imaju sluha za klijente kojima je moderan dizajn enterijera lifta posebno značajan, pa naše usluge pokrivaju potrebe luksuznih stambenih, poslovnih i uslužnih objekte. Takođe, spoljašnji liftovi su posebna atrakcija — oni umnogome poboljšavaju ukupni doživljaj i iskustvo posetilaca hotela, restorana, i  drugih uslužnih i turističkih objekata.