Naša kompanija Vam nudi uslugu kompletnog stručnog nadzora izvođenja svih ugovorenih radova. Kao što je kvalitetan projekat pomaže izvođačima radova da lakše i efikasnije obavljaju svoje kompleksne zadatke, tako i posvećeni nadzor radova garantuje projektantima i investitorima kvalitet krajnjeg produkta.

Međutim, detaljni nadzor obezbeđuje mnogo više pogodnosti od same minimalizacije odstupanja od projekta. Naime, profesionalni nadzor podiže efikasnost izvođenja radova, smanjuje i kontroliše troškove, garantuje kvalitet, racionalnu utrošnju i prikladnost materijala, brine o pravnom aspektu realizacije projekta, i kontroliše bezbednost kako objekata i instalacija tako i svih angažovanih profesionalaca. Nadzorni kadar naše kompanije svojim aktivnostima maksimalno čuva finansijske i sve druge relevantne interesa investitora projekta.

Posao naših stručnjaka u sferi kontrole radova sastoji se iz više kompleksnih etapa i oblasti koje grantuju da određeni projekat bude izveden u skladu sa kako međunarodnim i domaćim normama kvaliteta tako i sa željenim normama samog investitora. U skladu s tim, naši nadzorni organi prate realizaciju projekta od njegovog zasnivanja na papiru do puštanja samog objekta u funkciju.

Stručni tim Pin Centar kompanije ima dugogodišnje iskustvo u kontrolisanju najsloženijih projekata i poseduje relevantno znanje o savremenim internacionalnim normama u oblastima izgradje vodovoda, kanalizacije i postizanje visokog nivoa energetske efikasnosti objekata. Ukoliko imate bilo kakvih posebnih zahteva po pitanju kontrole bezbednosti i metoda izvođenja radova, naš tim Vam je uvek na raspolaganju za sve Vaše nedoumice i sugestije. Naša kompanija veruje da je značajan deo uspešnog nadzora na terenu i redovna i kvalitetna koordinacija i komunikacija sa investitorima.

Od prve do završne faze provere kvaliteta naši stručnjaci moraju da odobre tip i kvalitet materijala, količinu materijala, kao i redosled i princip izvođenja radova. Cilj naše kompanije jeste da od prvog do poslednjeg koraka saradnje na projektu ispuni i unapredi viziju svojih klijenata. Dobar nadzorni organ jeste najveći čuvar interesa i budžeta investitora – zato ste takom svih radova sa Pin Centrom u sigurnim rukama.