Kompanija Pin Centar se već dugi niz godina bavi detaljnim projektovanjem sistema grejanja za stambene, poslovne, i prostore sa mešovitom namenom. U cilju postizanja visokih rezultata, naš tim prilagođava rešenja za grejne sisteme u odnosu na sve karakteristike konkretnog objekta.

Nakon analiziranja stanja i odlika objekta, naša firma zajedno sa klijentom vrši odabir odgovarajućeg metoda grejanja. U pomenutoj fazi, važno je investitoru projekta jasno predočiti sve pogodnosti koje različiti sistemi nude, kao i ukazati na sve faktore koji utiču na energetsku efikasnost. Različiti objekti zahtevaju različita rešenja, a naša kompanija je tu da Vam ponudi ono koje najviše odgovara Vašim potrebama i interesima.

 

Klimatske odlike područja

Pri biranju odgovarajućeg sistema grejanja važno je uzeti u razmatranje sve relevantne klimatske odlike područja na kojem se gradi ili renovira turistički, stambeni i poslovni kompleks. Naravno, pomenute odlike utiču i na metod projektovanja i drugih aspekata objekta, ne samo grejnog sistema. Ovakve karakteristike podneblja u obzir uzimaju i arhitekte pri odabiru materijala, nagiba krova, kao i debljine i tipa izolacije na objektu.

Iz pomenutih razloga, posebno ukoliko je reč o rekonstrukciji objekta, važno je prvo izraditi energetski pasoš kako bi se odabrao idealni sistem grejanja. Naravno, za sve vrste konsultacija na ovom planu, naši eksperti Vam stoje na raspolaganju.

 

Spoljašnje i unutrašnje odlike objekta

 Nivo efikasnosti koju određeni sistem grejanja može da dostigne ne zavisi samo od datog tipa sistema. Na učinkovitost određenog metoda grejanja utiču i brojne karakteristike samog objekta kao što su: tip građevinskog materijala, vrsta i debljina izolacije zidova i krova, vrsta i kvalitet stolarije, kao i sama površina objekta. Takođe, grejanje se u objektu projektuje i u odnosu na raspored i namenu različitih jedinica u tom objektu, odnosno kompleksu. Pored toga, i lična očekivanja i želje korisnika mogu da utiču na odabir grejnog sistema.

 

Tipovi grejnih sistema

Kompanija Pin Centar nudi usluge projekovanja i ugradnje svih najmodernijih i najpopularnijih sistema grejanja, od elektro i gasnih kotlova, do kotlova na pelet i najsavremenijih sistema podnog grejanja. Naš tim Vam uvek stoji na raspolaganju za stručne konsultacije kako biste izabrali idealni sistem grejanja za svoje potrebe.

Odabir metoda grejanja koji je najprikladniji za tip i namenu određenog objekta povećava i grejnu efikasnost, ali i značajno racionalizuje troškove. Svaki tip kotla nosi sa sobom određene pogodnosti koje se moraju harmonizovati sa očekivanjima korisnika prostora i karakteristikama objekta kako bi se postigao najbolji sveobuhvatni rezultat. Zato je veoma važno da se putem konsultovanja sa našim timom detaljno upoznate sa odlikama različitih sistema.

 

Prednosti različitih sistema

Faktori poput zahtevnosti pri održavanju, finansijske isplativosti i generalnog komfora utiču na izbor metoda grejanja. Grejanje na gasni kotao se uglavnom smatra najkomfornijim grejnim sistemom. Ugradnja gasnog kotla zahteva odgovarajuću ventilaciju, ali se upravo tu završavaju brige korisnika. Međutim, sami troškovi grejanje na gas često mogu da budu nepredvidivi.

Grejanje na struju ostavlja korisniku više prostora za kontrolu finansija nego što to dopuštaju neki drugi sistemi. Međutim, ukoliko se korisnik odluči za ovakav metod grejanja poželjno je da angažuje stručnjake za izradu procene energetske efikasnosti objekta. Na taj način bi se smanjio prostor za eventualne neprijatnosti u budućnosti.

Kotao na pelet je već dugo veoma popularan kao izbor grejnog metoda, posebno ukoliko gasna mreža nije dostupna na datoj lokaciji. Ovaj vid grejanja, iako vrlo efikasan, zahteva redovno angažovanje korisnika. Dakle, ovakvo grejanje je pogodno za objekte na svim lokacijama, odlično za velike površine, relativno zahtevno za održavanje, i nosi sa sobom blage nepredvidivosti na polju finansija.

Podno grejanje je sa velikim razlogom šarmiralo ogroman broj korisnika kako privatnih objekata, turističkih kompleksa tako i poslovnih prostora. Grejani podovi zahtevaju manje ulaganja finansija i vremena pri održavanju i izuzetno su pogodni za osobe podložne alergijama ili respiratornim bolestima. Podno grejanje se relativno brzo i lako ugrađuje, štedi prostor, ne narušava enterijer prostora, i smanjuje količinu prašine na podovima. Naravno, ovakav sistem grejanja se mora uskladiti sa samim tipom materijala podova.